Voorbereidingen start sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken voor plan Spreeuwenhof te Winkel

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, de contracten zijn getekend en de voorbereidingen zijn in volle gang om begin september te kunnen starten met de sloop van de voormalige school “De Zwerm” en het terrein bouwrijp te maken. Het bureau Quattro Expertise heeft opdracht gekregen om hiervoor de belendingen (omliggende panden) en wegen rondom het plangebied op te nemen. Het terrein met opstallen is nu nog eigendom van de gemeente. Voor aanvang van de sloop wordt deze overgedragen. Alles is erop gericht om begin december het terrein bouw gereed te hebben en dan te starten met de realisatie van de verschillende woningen.

Voor meer informatie over dit project: zie www.spreeuwenhof.nl

Deel dit nieuwsbericht met anderen op social media:

Top