Planuitwerking project Buitenvaert te Schagerbrug gestart

Recent is het bestemmingsplan voor plan Buitenvaert te Schagerbrug onherroepelijk geworden. Hierop is de planuitwerking gestart. Schadenberg Infratechniek uit Hem heeft opdracht gekregen om te starten met het voorbereidende grondwerk voor dit plan.

Het gaat dan met name om graafwerkzaamheden en het aanbrengen van een zandpakket t.b.v. de toekomstig aan te leggen riolering en wegen. De hiervoor benodigde transporten worden buiten het dorp om geleidt (langs de N248, Dijkweg, Schagerweg en weer terug, zie afbeelding).

Alles is erop gericht om deze voorbereidende werkzaamheden gereed te hebben voor de naderende bouwvak. Hierna zal periodiek controle plaatsvinden in hoeverre de grond (nog) zakt onder het aangebrachte zandpakket. Afhankelijk van de meetresultaten kan het zijn dat er in het najaar nog een keer wat aanvullende zandtransporten plaatsvinden. Alles met als doel om begin volgend jaar echt te kunnen starten met de realisatie van het plan.

Voor meer informatie over dit project: zie www.buitenvaert.nl

Deel dit nieuwsbericht met anderen op social media:

Top